wrapper

آخرین اخبار

ویدئو

با توجه به آماده سازی بلوک ها جهت تحویل که به ترتیب در دستور کار می باشد تعاونی در نظر دارد موارد را با رعایت حداکثری استانداردهای ممکنه به انجام رساند که از آن جمله رعایت استانداردهای لازمه همچون چاه ارت و به کارگیری تجهیزات استاندارد برقی است که این موارد در خصوص بلوک ۱۱ به مرحله نهایی رسیده است.

 

آخرین ویرایش در جمعه, 27 فروردين 1395

نظر دادن

ویدئو ها

نظرسنجی