چاپ کردن این صفحه

اعضای فاز ۲ و ۳ که متقاضی واگذاری امتیاز خود می باشند می توانند در خواست خود را جهت تبلیغات و معرفی خریدار توسط کارگزار طرف قرارداد تعاونی اعلام نمایند.

1 نظر